Razlaga sanjskega simbola

Agent, srečati ga

Izogibaj se nevarnosti.