Razlaga sanjskega simbola

Apnenica, videti jo ali vanjo pasti

Razne sitnosti.