Razlaga sanjskega simbola

Astronavt, videti ga

Možganski podvesek ti narobe deluje.