Razlaga sanjskega simbola

Atom, govoriti o atomih

Žene (moža) ne zadovoljuješ, zato te bo zapustila (zapustil).