Razlaga sanjskega simbola

Cvetice saditi

Dobra dela so tvoja dolžnost, ne zasluga.