Razlaga sanjskega simbola

Dež videti

Vstopaš v srečnejše razdobje svojega življenja.