Razlaga sanjskega simbola

Dim okoli sebe videti

Kmalu se boš zaročil.