Razlaga sanjskega simbola

Drevesna korenina

Zanesi se samo na svoje lastno delo.