Razlaga sanjskega simbola

Harem, živeti v njem

Želiš si ljubezni – ljubezni pa ni.