Razlaga sanjskega simbola

Igrati v orkestru

Ne zanašaj se na svoje prijatelje.