Razlaga sanjskega simbola

Ime imenovati, slišati

Zvedel boš dobre novice.