Razlaga sanjskega simbola

Ime, lastno, videti

Ves teden boš imel privide.