Razlaga sanjskega simbola

Izpraševanje na sodniji

Še vnaprej obdrži svojo tajnost.