Razlaga sanjskega simbola

Izpraševanje v šoli, v službi

Zaradi raznih okoliščin boš težko dihal.