Razlaga sanjskega simbola

Klavnico videti ali v njej biti

Tvoji opravki so bolj nevarni kot si misliš.