Razlaga sanjskega simbola

Klin v steni

Opusti dopoldansko malico, če hočeš biti zdrav.