Razlaga sanjskega simbola

Konj, lep in vprežen

Veseli se prijetnega življenja.