Razlaga sanjskega simbola

Kos, videti ga

Zelo dobro znamenje.