Razlaga sanjskega simbola

Kosa, rabiti jo

Dobre sodelavce boš dobil.