Razlaga sanjskega simbola

Kri, strjena

Nekdo v tvoji okolici bo zbolel.