Razlaga sanjskega simbola

Kruh videti ali jesti

Zanesi se na tiste, ki ne govore veliko.