Razlaga sanjskega simbola

Ledina, suha

Zavoljo podrobnosti, ki jih boš slišal o samem sebi, boš slabe volje.