Razlaga sanjskega simbola

Lepljenje

Razlage iz zunanjih virov:

razlagasanj.com/lepljenje

Če ste sanjali, da ste nakaj lepili, dobro je, imeli boste veliko uspehov pri delu. Odnosi z ljudmi so vam več kot zadovoljivi, a odnos do dela resen...