Razlaga sanjskega simbola

Les sekati

Posojal si, vrnili ti pa ne bodo.