Razlaga sanjskega simbola

Ljubiti, nasilno

Nekdo, ki si ga ljubil (ali pa ga še ljubiš), ti bo storil silo (ali krivico).