Razlaga sanjskega simbola

Madež na telesu ali obleki

Nekaj dni boš skrajno slabe volje.