Razlaga sanjskega simbola

Maharadža biti

Uredi sproti vse dolžnosti in ne hodi po oblakih.