Razlaga sanjskega simbola

Mleko, če ga molzejo

S pomočjo zdravil in druge terapije boš ozdravel.