Razlaga sanjskega simbola

Mleko piti

Bolezen bo počasi prešla v kleno zdravje.