Razlaga sanjskega simbola

Muha, loviti jo

Ne odmikaj se od svoje začrtane poti.