Razlaga sanjskega simbola

Nag biti

Po lastni krivdi boš ob dober zaslužek.