Razlaga sanjskega simbola

Nag, nagega človeka videti

Bal se boš bližnjemu pogledati v oči.