Razlaga sanjskega simbola

Najemnik, videti ga ali z njim govoriti

Zavoljo nekaterih sprememb v ožjem krogu družine boš zelo srečen.