Razlaga sanjskega simbola

Napihovati koga

Varuj se vodenice.