Razlaga sanjskega simbola

Nerodnost

Razlage iz zunanjih virov:

razlagasanj.com/nerodnost

Nerodnost je res neprijetna za vsakega, kdor se mora spopadati z njo. Če ste jo sanjali, lahko pričakujete bolezen v svojem domu ali pri bližnjih ose...