Razlaga sanjskega simbola

Obraz umivati

Neko svoje dejanje zelo obžaluješ.