Razlaga sanjskega simbola

Obraz videti

Domišljija se ti bo še povečala.