Razlaga sanjskega simbola

Obred, prisostvovati mu

V sebi nosiš umetniške talente.