Razlaga sanjskega simbola

Obrekovati

Tvoje vedenje zbuja pozornost.