Razlaga sanjskega simbola

Očala nositi

Pazi, da samemu sebi ne škoduješ.