Razlaga sanjskega simbola

Odpovedati službo

Brzdaj svoj jezik, sicer ti bo slaba predla.