Razlaga sanjskega simbola

Ogenj, čezenj stopiti ali skočiti

Bistroumno boš opravil neki posel.