Razlaga sanjskega simbola

Opeka, delati jo ali žgati

Imel boš neprijetne stroške.