Razlaga sanjskega simbola

Para (sopara)

Zelo si prizadevaš, da bi te opazili.