Razlaga sanjskega simbola

Pas izgubiti

Zelo si lahkomiseln.