Razlaga sanjskega simbola

Peti z visokim glasom

Svoje zahteve prilagodi realnim okoliščinam.