Razlaga sanjskega simbola

Pismo raztrgati

O tebi ne govore lepih reči.