Razlaga sanjskega simbola

Plavati čez deročo vodo

Predrznih reči se boš lotil.