Razlaga sanjskega simbola

Plavati hrbtno

Nekoga boš svaril, naj bo previden.