Razlaga sanjskega simbola

Plezati na drevo

Kdor visoko leta, nizko pade.